Setting

Forgot Password

Language:
  • en
  • ru
  • fr
  • fr
Currency :

POLTEC 310 vloerreparatiemortel

OMSCHRIJVING
POLTEC 310 is een 2-componenten vloerreparatiemortel op cement-acrylaatbasis voor toepassingen met laagdikte tussen 5 en 25mm. Na mengen van beide componenten vormt POLTEC 310 een hoogwaardige mortel die na uitharding een hoge slijtweerstand heeft en bestand is tegen zware belasting. POLTEC 310 is bestand tegen zwakke zuren en tegen basen en organische oplosmiddelen. Sterkere zuren in verdunde vorm tasten POLTEC 310 licht aan.

TOEPASSING
* Kleine herstelwerkzaamheden van geringe dikte
* Reparatie van betonvloeren voor zware en lichte belasting

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN
√ Na 24 uur toegankelijk voor licht verkeer
√ Na 5 dagen toegankelijk voor zwaar verkeer
√ Krimparm
√ Sterk hechtend
√ Hoge druksterkte

KLEUR
Grijs

VERBRUIK
2 kg per m2 per mm laagdikte
1 set vormt ongeveer 15.5L

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Druksterkte: 28 dagen: 35N/mm2
Treksterkte: 28 dagen: 2,8N/mm2
Buigsterkte: 10,5N/mm2

Dichtheid: Poeder: 1,9 kg/L
Vloeistof: 1,02 kg/L

Verwerkingstijd: ca. 20 minuten
Afbindtijd: ca. 30 minuten
Laagdikte: 5 tot 25mm per laag

VERPAKKING
Set: 25kg poeder en 5kg vloeistof.

VERVOER EN OPSLAG
18 maanden in ongeopende metalen drum.

Vergelijk

Beschrijving

OMSTANDIGHEDEN
Poltec 310 nooit gebruiken op bevroren ondergrond. Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C (of indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 5°C daalt) of boven 30°C.

VOORBEREIDING
Ondergrond moet vrij zijn van losse delen en van vervuilingen. Repareren van gaten bij voorkeur onderslijpen zodat de bodem iets groter is dan de opening. Hechting verbeterd wanneer Poltec 310 eerst in verdunde vorm als aanbrandlaag wordt aangebracht. Niet meer materiaal aanmaken dan in 20 minuten verwerkbaar is.

VERWERKING
De poedercomponent van Poltec 310 toevoegen aan de vloeistofcomponent en mengen tot een homogeen geheel. Breng voor de slurry opdroogt een laag van maximaal 25mm aan. Een volgende laag dient binnen 30 minuten aangebracht te worden, waarbij de voorgaande laag door inkrassen voorzien dient te worden van een hechtprofiel. Wanneer aan het mengsel 8kg fijn en stofvrij grind (max 10mm) wordt toegevoegd is het mogelijk om laagdiktes tot 50mm in 1 laag te behalen. Om te snel drogen te voorkomen het oppervlak afdekken met folie.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Mengvat (emmer/kuip) en menger. Kokoshaar stoffer voor aanbrandlaag.

REINIGING GEREEDSCHAP
Gereedschap reinigen met water, na uitharding alleen mechanisch te verwijderen.

VOORZORGEN
Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker wordt aangeraden. Dit cementproduct kan irritatie aan de huid veroorzaken. Bij contact met de ogen onmiddelijk overvloedig met schoon water uitspoelen en een arts raadplegen.

X