Setting

Forgot Password

Language:
  • en
  • ru
  • fr
  • fr
Currency :

Copyright

Deze copyright mededeling beslaat alle gevoerde redactie op www.benoton.nl

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen; producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van Benoton. Bovengenoemde gegevens worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Benoton, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

X